Regulace pro solární systémy

Chcete zlevnit provoz Vašeho vnitřního či venkovního bazénu? Navrhneme vytápění pomocí solárního kolektoru s možností napojení na ohřev teplé užitkové vody včetně dodávky speciálních přesně navržených regulátorů pro daný účel.
Solar_Krytí_IP40Solar_NA DIN lištu
Solar 01B

Procesorový tříčidlovýdiferenční termostat
měřící a zobrazující teplotu: soláru(kolektoru), TUV, a bazénu(AKU nádrže)s nastavením a regulací teploty: TUV, a bazénu(AKU nádrže)
Jestliže teplota soláru(kolektoru) převýší teplotu TUV o nastavenou teplotu, čerpadlo spíná.
Dojde-li k přiblížení teplot TUV a soláru na hodnotu nastavenou aktivuje se doběh čerpadla a po odčasování nastaveného času čerpadlo vypíná . Automatika čeká na opětovný nárust teplot na soláru(kolektoru), jakmile teplota soláru naroste o nastavenou hodnotu, celý proces se opakuje. Pokud je TUV nahřáto na požadovanou teplotu systém se přepne na ohřev bazénu nebo další AKU nádrže (pouze na letní provoz). Opět se čerpadlo spíná a vypíná podle nastavených rozdílů teplot jako při ohřevu TUV. Pokud je bazén nahřátý na požadovanou teplotu, systém opět přepíná na ohřev TUV a automaticky přenastavý požadovanou teplotu TUV na 80°C, jakmile teplota bazénu klesne, ohřev přepíná opět na vytápění bazénu.
V případě nastavení termostatu do zimního provozu se bazén odblokuje.
Možnost nastavení, veškeré údaje jsou zobrazeny na displeji :

TUV 10-80°C
Hystereze TUV2-20°C
Bazén 9-80°C
Hystereze bazénu 1-8°C
Vypínací teplota čerpadla při přiblížení teplot 3-15°C
Spínací teplota čerpadla při nárustu teploty na soláru 3-20°C
Doběh čerpadla 3 sek.-3minuty
Zimní provoz - odstavení bazénu
Letní provoz -aktivace bazénu
Rozměr IP40: 140x190x60mm
Rozměr na DIN: 6 modulů


Termostaty na DIN lištu osazujeme také do rozvaděčů IP55 v kombinací s jističem, stykačem, proudovým chráničem nebo týdenním programátorem.Solar 01B+T

Procesorový čtyrčidlový diferenční termostatměřící a zobrazující teplotu: soláru(kolektoru), TUV, bazénu a topení(AKU nádrže) s nastavením a regulací teploty:TUV, bazénu a topení(AKU nádrže). Jestliže teplota soláru(kolektoru) převýší teplotu TUV o nastavenou teplotu, čerpadlo spíná.
Dojde-li k přiblížení teplot TUV a soláru na hodnotu nastavenou aktivuje se doběh čerpadla a po odčasování nastaveného času čerpadlo vypíná . Automatika čeká na opětovný nárust teplot na soláru(kolektoru), jakmile teplota soláru naroste o nastavenou hodnotu, proces se opakuje. Pokud je TUV nahřáto na požadovanou teplotu systém se přepne na ohřev bazénu(pouze v letním provozu). Opět se čerpadlo spíná a vypíná podle nastavených rozdílů teplot jako při ohřevu TUV. Pokud je bazén nahřátý na požadovanou teplotu, systém opět přepíná na ohřev TUV a automaticky přenastavý požadovanou teplotu TUV na 80°C, jakmile teplota bazénu klesne, ohřev
přepíná opět na vytápění bazénu. Jestliže u letního provozu dojde k situaci, že je natopeno TUV i bazén a na kolektoru je stále dostatečná teplota k vytápění, systém automaticky přepne vytápění do topení (nebo další AKU nádrže). V případě nastavení termostatu do zimního provozu se při natopení TUV systém automaticky přepíná na ohřev topení.
Možnost nastavení, veškeré údaje jsou zobrazeny na displeji :

TUV 10-80°C
Hystereze TUV 2-20°C
Topení 30-80°C
Hystereze topení 1-8°C
Bazén9-80°C
Hystereze bazénu 1-8°C>
Vypínací teplota čerpadla při přiblížení teplot3-15°C
Spínací teplota čerpadla při nárustu teploty na soláru3-20°C
Doběh čerpadla 3 sek.-3minuty
Zimní provoz -odstavení bazénu, přepnutí do topení
Letní provoz - odstavení topení, přepnutí do bazénu
Rozměr IP40: 140x190x60mm
Rozměr na DIN: 6 modulůSolar 02

Procesorový dvoučidlový diferenční termostat měřící a zobrazující teplotu: soláru(kolektoru) a TUV(bazénu) s řízením podle nastavené diference bez omezení teploty.
Jestliže teplota soláru(kolektoru) převýší teplotu TUV(bazénu) o nastavenou teplotu, čerpadlo spíná.
Dojde-li k přiblížení teplot TUV a soláru na hodnotu nastavenou aktivuje se doběh čerpadla a po odčasování nastaveného času čerpadlo vypíná . Automatika čeká na opětovný nárust teplot na soláru(kolektoru), jakmile teplota soláru naroste o nastavenou hodnotu, celý cyklus se opakuje.
Možnost nastavení, veškeré údaje jsou zobrazeny na displeji :

Vypínací teplota čerpadla při přiblížení teplot 3-15°C
Spínací teplota čerpadla při nárustu teploty na soláru 3-20°C
Doběh čerpadla 3 sek.-3minuty
Rozměr IP40: 140x190x60mm
Rozměr na DIN: 6 modulůSolar 03

Procesorový jednočidlový termostat měřící a zobrazující teplotu: soláru pro ohřev TUV(AKU nádrže) nebo bazénu >s nastavením a regulací teploty: soláru(kolektoru).

Po dosažení nast.teploty solaru spíná čerpadlo. Dochází k prochlazování solaru. Po klesnutí teploty solaru pod nastavenou hysterezi, sepne doběh a čerpadlo po odčasování vypíná. Solar se nahřívá a celý proces se opakuje.
Možnost nastavení, veškeré údaje jsou zobrazeny na displeji :

Teplota soláru(kolektoru) 30-80°C
Hystereze soláru (kolektoru) 3-20°C
Doběh čerpadla 3 sek.-3minuty

Rozměr IP40: 140x190x60mm
Rozměr na DIN: 6 modulůSolar 04

Procesorový dvoučidlový diferenční termostat měřící a zobrazující teplotu: soláru(kolektoru) a TUV s nastavením a regulací teploty: TUV a teploty soláru(kolektoru) s přepínáním zbytkové energie do bazénu. Jestliže teplota soláru(kolektoru) převýší teplotu TUV o nastavenou teplotu, čerpadlo spíná.
Dojde-li k přiblížení teplot TUV a soláru na hodnotu nastavenou aktivuje se doběh čerpadla a po odčasování nastaveného času čerpadlo vypíná. Automatika čeká na opětovný nárust teplot na soláru(kolektoru), jakmile teplota soláru naroste o nastavenou hodnotu, celý proces se opakuj.(obdoba regulace solar02). Výhřev TUV probíhá bez závislosti na nastavené teplotě na na soláru(kolektoru). Pokud je TUV nahřáto na požadovanou teplotu systém se přepne na ohřev bazénu nebo další AKU nádrže (pouze v letním provozu). Jakmile dosáhne solár nastavené teploty (obdoba regulace 03) čerpadlo spíná pro ohřev bazénu. Pokud teplota soláru klesne pod
nastavenou hysterezi, čerpadlo po odčasování vypíná a čeká na opětovné nárůst teploty.
V případě nastavení termostatu do zimního provozu se bazén odblokuje.
Možnost nastavení, veškeré údaje jsou zobrazeny na displeji :

TUV 10-80°C
Hystereze TUV 2-20°C
Teplota soláru(kolektoru) 30-80°C
Hystereze soláru (kolektoru) 3-20°C
Vypínací teplota čerpadla při přiblížení teplot 3-15°C
Spínací teplota čerpadla při nárustu teploty na soláru 3-20°C
Doběh čerpadla 3 sek.-3minuty
Zimní provoz - odstavení bazénu
Letní provoz - aktivace bazénu
Rozměr IP40: 140x190x60mm
Rozměr na DIN: 6 modulůSolar 04V

Procesorový dvoučidlový diferenční termostat měřící a zobrazující teplotu: soláru(kolektoru) a TUV(bazénu) s nastavením a regulací teploty: TUV(bazénu)
Jestliže teplota soláru(kolektoru) převýší teplotu TUV(bazénu) o nastavenou teplotu, čerpadlo spíná.
Dojdeli k přiblížení teplot TUV a soláru na hodnotu nastavenou aktivuje se doběh čerpadla a po odčasování nastaveného času čerpadlo vypíná . Automatika čeká na opětovný nárust teplot na soláru(kolektoru), jakmile teplota soláru naroste o nastavenou hodnotu, celý proces se opakuje. Dojde-li k dosažení nastavené teploty TUV(bazénu) čerpadlo trvale vypíná. Pokud teplota TUV(bazénu) klesne pod nastavenou hysterezi a teplota na soláru je dostatečně vysoká(o hodnotu nastavenou "Rozsah spinani Cerp. Spina"), čerpadlo opět spíná pro ohřev TUV(bazénu).
Možnost nastavení, veškeré údaje jsou zobrazeny na displeji :

TUV 10-80°C
Hystereze TUV 2-20°C
Vypínací teplota čerpadla při přiblížení teplot 3-15°C
Spínací teplota čerpadla při nárustu teploty na soláru 3-20°C
Doběh čerpadla 3 sek.-3minuty
Rozměr IP40: 140x190x60mm
Rozměr na DIN: 6 modulůTermostaty na DIN lištu osazujeme také do rozvaděčů IP55 v kombinací s jističem, stykačem, proudovým chráničem nebo týdenním programátorem.Copyright © 2008 - všechna práva vyhrazena - www.bazenyservis.cz - WebDesign: